My Lawyers | Νομικοί Σύμβουλοι - Παραχώρηση προτεραιότητας στη διάβαση πεζών
my_lawyers

Παραχώρηση προτεραιότητας στη διάβαση πεζών

Written by Νίκος Παπαζαφειρόπουλος on Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017. Posted in Αρθρογραφία

Παραχώρηση  προτεραιότητας  στη  διάβαση  πεζών

Η χρήση και η κίνηση του αυτοκινήτου ρυθμίζονται από κανόνες. Αντίστοιχοι κανόνες απευθύνονται και στους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου, ακόμη και αν πρόκειται για πεζούς. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να εξασφαλισθεί η ασφάλεια στις μετακινήσεις.    

 

Όσον αφορά τους οδηγούς αυτοκινήτων, θα πρέπει να οδηγούν τηρώντας πρωτίστως τα όρια ταχύτητας. Στη συνέχεια θα πρέπει να κρατούν επαρκή απόσταση από τυχόν προπορευόμενο αυτοκίνητο και βέβαια να έχουν τον πλήρη έλεγχο του οχήματός τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να το ακινητοποιήσουν ή να κάνουν αν χρειασθεί ελιγμό για να αποφύγουν ενδεχόμενο κίνδυνο.  

Στην περίπτωση που ο οδηγός κινείται σε κατοικημένη περιοχή, συχνά θα συναντήσει διαβάσεις πεζών, για τις οποίες η κυκλoφoρία των oχημάτων δεν ρυθμίζεται με φωτεινή σηματoδότηση ή με τρoχoνόμo. Τότε ο oδηγός υπoχρεoύται να πλησιάζει στη διάβαση με ταχύτητα τόσo μικρή ώστε, να μην εκθέτει σε κίνδυνo τoυς πεζoύς πoυ τη χρησιμoπoιoύν ή εισέρχoνται σε αυτήν, και σε περίπτωση ανάγκης, να διακόπτει την πoρεία τoυ oχήματός τoυ για να επιτρέπει την διέλευση των πεζών. 

Από την πλευρά τους και οι πεζοί φθάνοντας στη διάβαση, πριν αποφασίσουν να τη χρησιμοποιήσουν και να κινηθούν στο οδόστρωμα, οφείλουν πρώτα να ελέγξουν την απόσταση του οχήματος που κινείται στο δρόμο και την ταχύτητα που αυτό έχει. Γιατί ακόμα και αν το αυτοκίνητο έχει μικρότερη ταχύτητα από την επιτρεπόμενη, και ο οδηγός θελήσει παραχωρήσει προτεραιότητα στον πεζό, πατώντας φρένο ή/και ακινητοποιώντας ενδεχομένως το όχημά του, τότε θα διανύσει μία απόσταση. 

Δυστυχώς τα ατυχήματα είναι πολύ συχνά, και σπάνια η ευθύνη είναι αποκλειστική εκατό τοις εκατό σε κάποιον, οδηγό ή πεζό.  Συνήθως αυτή επιμερίζεται, και τα κριτήρια που αναζητούνται από τα Δικαστήρια είναι η απόσταση και η ταχύτητα του οχήματος, εάν είχε τη δυνατότητα ελιγμού, εάν ο οδηγός του αυτοκινήτου όφειλε να παραχωρήσει προτεραιότητα, και αν μείωσε ταχύτητα πριν από τη διάβαση, η κατάσταση του οδοστρώματος, δηλαδή αν ήταν βρεγμένο ή στεγνό, εάν η διάβαση ήταν ευκρινώς ορατή και είχε προειδοποιητικό σήμα, εάν ο οδηγός είχε καλή ορατότητα ή εάν υπήρχαν εμπόδια που την περιόριζαν (πχ παρκαρισμένα αυτοκίνητα), εάν ο δρόμος στο συγκεκριμένο σημείο είχε κλίση ή καμπύλη, η ώρα που ενδεχομένως συνέβη το ατύχημα, αν ήταν πρωί ή βράδυ, και στη δεύτερη περίπτωση αν υπήρχε επαρκής φωτισμός. 

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρεται και στα οχήματα και στους πεζούς, και η τήρηση των κανόνων του απ’ όλους, είναι δυνατό να εξασφαλίσει την ασφάλεια στις μετακινήσεις, αλλά και την πρόληψη και την αποφυγή ατυχημάτων. 

About the Author

Νίκος Παπαζαφειρόπουλος | Δικηγόρος

Αφήστε σχόλιο

Υποβάλετε σχόλια ανώνυμα.

Visit in Ladbrokes bingo information.

Χειριζόμαστε τις υποθέσεις σας

με την δέουσα προσοχή,

επιμέλεια & αποτελεσματικότητα!

Επικοινωνήστε μαζί μας

my_lawyers

my lawyers | Νομικοί Σύμβουλοι

Δικηγορικό Γραφείο Νίκου Παπαζαφειρόπουλου

Αιόλου 104, Αθήνα - Τ.Κ. 105 64

Τηλ-Fax: 210 3243337
Κιν: 6944 588 562
Email: info@my-lawyers.gr

Βρείτε μας στο Facebook

find us on facebook

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2013 my lawyers - Νομικοί Σύμβουλοι| Δικηγορικό Γραφείο Νικόλαου Παπαζαφειρόπουλου
Powered by Innovation Group